สถานที่เที่ยว

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
phurua09

อุทยานแห่งชาติภูเรือ เป็นจุดที่สูงสุดในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ อยู่สูงประมาณ 1,365 เมตร จากระดับน้ำทะเลเป็นหน้าผาสูงชัน พื้นที่โดยรอบปกคลุมด้วยป่าสน ทั้งสนสองใบและสนสามใบสลับกับลานหินธรรมชาติจากจุดนี้สามารถมองเห็นได้กระทั่งแม่น้ำเหือง และแม่น้ำโขง ซึ่งกั้นพรมแดนไทย-ลาว นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปนาลาบรรพต ซึ่งอัญเชิญมาจากอยุธยาให้นักท่องเที่ยวได้สักการะอีกด้วย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
phuluang10

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มีประมาณ 5 แสนไร่ ครอบคลุมอำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย อำเภอวังสะพุง และ ภูหลวง  มีพืชพรรณดอกไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ พืชพรรณแตกต่างกันไปตามระดับความสูง อันประกอบด้วยป่าชนิดต่าง ๆ คือ ป่าดิบเขา ป่าไม้พุ่ม ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา ป่าผสมผลัดใบ ป่าเต็งรัง ป่าไผ่ และทุ่งหญ้า เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ให้ท่านได้สามารถเดินป่าศึกษาพรรณไม้ต่างๆได้อย่างจุใจ เนื่องจากมีพรรณไม้อยู่หลากหลายชนิด เส้นทางนี้มีความยาวประมาณ ๑,๘๗๐ เมตร  รถยนต์สามารถขึ้นได้

พระธาตุศรีสองรัก
prathatsrisongruk08

พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2103 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2106 ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์แห่งกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นสักขีพยานกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหตุ(เวียงจันทร์)ว่าสองประเทศจะไม่สู้รบกันอีก พระธาตุมีรูปทรงสัณฐานคล้ายกับพระธาตุพนมและจะมีงานนมัสการใหญ่ทุกปีช่วงเดือน 6 ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะธิเบตให้สักการะ

วัดเนรมิตวิปัสสนา
neramit01

วัดเนรมิตวิปัสสนา ตั้งอยู่สูงเด่นบนเนินเขา มีพระอุโบสถและเจดีย์ที่ก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลังที่เกิดจากจินตนาการและออกแบบโดยพระและสามเณรภายในอุโบสถตกแต่งไว้ตามแบบศิลปะมีพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธานและหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อมหาพันธ์ สีลวิสุทโธ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มได้มรณภาพไปแล้ว และมีภาพจิตรกรรมที่สวยงาม นอกจากนี้ยัง มีการจัดแต่งสวนต้นไม้ที่สวยงาม ร่มรื่นและที่สำคัญยังมีต้นไม้ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาคือ “ต้นสาละ” เป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ

อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง
Waterreservoir07

อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง เป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่บนเขาเกิดจากเขื่อนกั้นลำน้ำหมานกับแนวเขาสองลูกถ้าหากมองจากจุดชมวิวจะมองเห็นอ่างเก็บน้ำเป็นรูปเขากระทิง และมีทัศนียภาพสวยงามของป่าไผ่ และภูเขาโอบล้อมทุกด้าน และมีแพของร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวมากมาย

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
chengkan05

พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในวัดโพนชัย ตัวพิพิธภัณฑ์เป็นบ้านเรือนไม้จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองด่านซ้าย นิทรรศการผีตาโขน และสาธิตการทำหน้ากากผีตาโขน และสินค้าของที่ระลึกผีตาโขนในรูปแบบต่างๆ สามารถเข้าชมได้ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เปิดเวลา 9:00 น. ปิดเวลา 17:00 น.

เชียงคาน
chengkan01

เชียงคานเป็นเมืองที่สงบติดริมแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเมืองแห่งนี้ ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเสน่ห์ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่เก่าแก่สองข้างทางและก็ไม่ใช่เพราะร้านขายของที่บรรยากาศสุดชิวล์เพียงอย่างเดียวยังมีเจ้าของบ้านและชาวบ้านที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและรอยยิ้มที่จริงใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจนชุ่มชื่นและประทับใจกันทั่วหน้า

แก่งคุดคู้
kudku02

แก่งคุดคู้เป็นแก่งหินใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขงประกอบด้วยหินก้อนใหญ่จำนวนมาก จากการที่หินเหล่านี้ได้อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานทำให้หินเหล่านี้มีสีสัน ส่วนตัวแก่งนั้นกว้างเกือบจรดสองฝั่งแม่น้ำโขง เวลาที่เหมาะจะชมแก่งคุดคู้ที่สุดคือช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษาคม ซึ่งเป็นเวลาที่แม่น้ำโขงแห้ง จะทำให้เห็นเกาะแก่งชัดเจน และยังมีเรือไว้บริการนักท่องเที่ยวสำหรับพาชมรอบแก่ง และวิถีชีวิตตามริมแม่น้ำโขงของประเทศเพื่อนบ้าน

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
PhuKradeung06

อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นอุทยานแห่งชาติระดับที่สองของประเทศที่นักท่องเที่ยวรู้จักดี และใฝ่ฝันที่จะเดินทางไปให้ได้ แต่ต้องใช้เวลาพักค้างบนภู เนื่องจากต้องเดินขึ้นใช้เวลาหลายชั่วโมง เหมาะสำหรับการไปท่องเที่ยวหลายวัน โดยใช้เวลาอยู่บนภู 2 วัน อุทยานจะปิดระหว่างสันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน ทุกปีและเปิดฤดูท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

สวนหินผางาม
therock

สวนหินผางามตั้งอยู่บ้านผางาม ตำบลปวนผุ อำเภอหนองหิน ใช้ทางหลวงหมายเลข 201 (เลย – ชุมแพ) ไปประมาณ 43 กม. เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 19 กม. เป็นหมู่เทือกเขาหินปูน มีลักษณะ แปลกตาคล้ายกับสวนหินที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไว้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์โขดหินและป่าบริเวณป่าหินได้ จะมีไกด์นำชมนักท่องเทียวเป็นกลุ่ม ๆ ละ 10 คน

เชียงคานข้ามไปลาว
loas03

สามารถข้ามไปไหว้พระที่ประเทศลาวได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่านักท่องเที่ยวสามารขอทำบัตรผ่านชั่วคราวคือไปเช้าเย็นกลับ ค่าหนังสือผ่านแดน 30 บาท ค่าธรรมเนียมที่ด่าน ตม. 20 บาท ค่าเรือโดยสารคนละ 50บาท และค่าข้ามไปเหยียบแผ่นดินของทางลาวเขาอีก 50 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป รูปสีหรือขาวดำก็ได้(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประชาชน