เล่นน้ำล่องแพ ที่ห้วยกระทิง จังหวัดเลย

.          จังหวัดเลย เป็นจังหวัดหนึ่งที่อุดมไปด้วยธรรมชาติของป่าไม้อันสมบรูณ์ เนื่องจากเป็นแหล่งต้นน้ำ และการเก็บกักน้ำที่สำคัญจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานตอนบน ซึ่งแห่งเก็บน้ำเหล่านี้เองนอกจจากจะเป็นประโยชน์ต่อการทำการเกษตรของภาคเกษตรกรในภูมิภาคแล้ว ยังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในหน้าแล้งหรือฤดูที่น้ำไม่หลากมากอีกด้วย วันนี้เราจึงมีอีกหนึ่งอ่างเก็บน้ำที่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลยให้ไปเยือนกัน

170127_เล่นน้ำล่องแพ-ที่ห้วยกระทิง-จังหวัดเลย_pic1

.          อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง หรือเรียกอีกชื่อว่า อ่างเก็บน้ำหมานตอนบน  ตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.เลย  ในพื้นที่การดูแลของวนอุทยานหริรักษ์ เป็นอ่างเก็บน้ำสันเขื่อนดิน   มีขนาดความจุ 26 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1,500 ไร่ สันเขื่อนยาว 800 เมตร สร้างเพื่อ การชลประทาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งใน ที่บรรยากาศเป็นธรรมชาติล้อมรอบด้วยทัศนียภาพที่สวยงามของป่าไผ่ และภูเขาที่โอบล้อม กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมมาใช้เวลาในวันพักผ่อนที่นี่ก็คือ การล่องแพพักผ่อน พร้อมทานอาหารท่ามกลางวิวทิวทัศน์ และบรรยากาศที่สวยงาม ร่มรื่น และเย็นสบายจากลมที่พัดมาในอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง ที่นี่มีแพร้านอาหารให้บริการหลายเจ้ามีอาหาร ให้บริการหลากหลาย ส่วนมากจะเป็นอาหารอีสาน เช่น   ส้มตำ  ลาบ ยำ ปลานิลเผา  อาหารพื้นบ้าน ไก่ทอดสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวห้วยกระทิงซึ่งสามารมองเห็นวิว หุบเขาเบื้องล่างและบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำกลางหุบเขาและแพที่ลอยนิ่ง อยู่เหนือน้ำ ในมุมสูงได้อย่างงดงาม

.        เมื่อมาถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำ จะมีเรือนแพตั้งอยู่เรียงรายตามขอบอ่างเก็บน้ำประมาณ 7-8 ร้าน เลือกได้ตามชอบว่าจะให้บริการของแพ เจ้าไหน โดยสามารถเลือกรับบริการได้ทั้งบนแพริมฝั่ง ซึ่งเหมือนซุ้มอาหารทั่วไป หรือให้ทางร้านเขาลากแพออกไปกลางน้ำตรงมุมใด มุมหนึ่งของอ่างเก็บน้ำนี้ก็ได้  โดยเสียค่าบริการล่องแพ 300 บาท สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเล่นน้ำสามารถเช่าเสื้อชูชีพและห่วงยาง ไปเล่นกลางน้ำได้อีกด้วย สำหรับการเดินทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิงให้ขับรถไปทางสาย เลย-ภูเรือ ประมาณ 15 กิโลเมตร ผ่านบ้านไร่ม่วง บ้านกอไร่ใหญ่ บ้านเสี้ยวใต้ พอถึงบ้านเสี้ยวเหนือให้เลย ไปอีกนิดหนึ่ง จะเจอทางแยกขวา และมีศาลาริมทาง ให้เลี้ยวขวาเข้าอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึงสถานที่ล่องแพห้วยกระทิง

cottagefirst
151110_CW_button_01
151106_CW_button_v2_02
151109_CW_button_04