ชวนชม พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย (Museum of Arts & Culture of Loei)

170127_ชวนชม-พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย-(Museum-of-Arts-&-Culture-of-Loei)_pic1

.       แหล่งรวมความรู้ท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมของจัวหวัด เมื่อแรกเริ่ม จากหน่วยประเคราะห์ขอองกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2522 ต่อมาได้ตั้งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลยในวิทยาลัยครูเลย และในปี พ.ศ. 2530 จึงเปิดเป็นหอวัฒนธรรม ส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์นั้นสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2535 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เดิมเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเลย โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อปี พ.ศ. 2549 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา ทรงเสด็จมาเยี่ยมชม ต่อมาเมื่อมีการขยายพื้นที่และเพิ่มเนื้อหาจัดแสดงชั้นล่าง ในปี พ.ศ. 2555 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย (Museum of Arts & Culture of Loei) โดยใช้คำย่อว่า MALOEI

.        ในพื้นที่โถงชั้นล่างนี้ มีตัวเอกของพิพิธภัณฑ์ที่ยืนตระหง่านอยู่บนโขดหินจำลองเป็นไดโนเสาร์ขนาด แขวนป้ายชื่อแนะนำตัวเองว่า “เหยินหลาย” ที่เป็นหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ที่เคลื่อนไหวและร้องคำรามเสียงดังเมื่อมีใครมาหยิบไข่ของมันไป โดยเป็นกลไกอัตโนมัติที่ถูกซ่อนไว้ให้ผู้ชมได้สนุกตื่นเต้นเป็นที่ถูกอกถูกใจผู้ชมส่วนใหญ่ ที่เกิดจากจินตนาการเกี่ยวกับรอยเท้าไดโนเสาร์ที่ผาเตลิ่น ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง รอยเท้าเหล่านี้ถูกประทับไว้กว่าร้อยสี่สิบล้านปีก่อนนั่นเอง อีกด้านหนึ่งของโถง มีแบบจำลองประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนของอำเภอด่านซ้าย เป็นหุ่นย่อส่วนสูงประมาณ 10 ซม. แสดงกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนของประเพณีทั้งสามวัน เริ่มตั้งแต่การงมพระอุปคุตในลำน้ำหมัน ไปจนถึงวันสุดท้ายที่มีการทิ้งเครื่องสะเดาะเคราะห์ลงแม่น้ำหมัน ตู้แสดงนี้มีเสียงบรรยายเมื่อผู้ชมกดปุ่มสั่ง จุดเด่นของตู้จัดแสดงนี้คือการส่องไฟไปยังจุดต่าง ๆ ที่ทำพิธีโดยไล่เรียงไปตามเสียงบรรยาย ทำให้ผู้ชมเห็นภาพตาม เหมือนการย่อกระบวนการทั้งหมดของงานบุญหลวงทั้งสามวันเหลือเพียง 1 นาที ด้านสุดท้ายของโถงจัดแสดงชั้นล่าง เป็นจอทีวีขนาดใหญ่สะดุดตามีแผนที่จังหวัดเลยที่มีปุ่มกดตรงตำแหน่งของอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 14 อำเภอ เมื่อผู้ชมเลือกกดปุ่มตรงอำเภอใดจะมีวีดิทัศน์สั้น ๆ เสนอสถานที่หรือประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นของอำเภอนั้น ๆ เป็นลูกเล่นง่าย ๆ แต่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของพิพิธภัณฑ์อัตโนมัติเพื่อนำเอาสมบัติทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของจังหวัดเลยในภาพรวมมานำเสนอในพื้นที่และเวลาจำกัด ซึ่งทำให้ผู้ที่ได้ไปเดินชมได้รับทั้งความรู้และความบันเทิงติดตัวกลับไปด้วย

cottagefirst
151110_CW_button_01
151106_CW_button_v2_02
151109_CW_button_04