ชวนไปดูพระอาทิตย์ตก จรดผืนน้ำที่อ่างเก็บน้ำเลย จังหวัดเลย

.       สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการชมพระอาทิตย์ตก คงมีความรู้สึกเหมือนกันว่าหากไม่ขึ้นไปดูบนภูสูงๆแล้ว อีกที่ที่จะดูพระอาทิตย์ตกแบบสวยงามและน่าประทับใจไม่แพ้กันก็คือ ทะเลหรือผืนน้ำขนาดใหญ่ที่เมื่อเห็นแสงและเงาของดวงอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้าไปแล้ว ก็ให้ความสวยงามไปอีกแบบ วันนี้เราจึงมีสถานที่ดูพระอาทิตย์ตกในจังหวัดเลยมาฝากให้ทุกท่านตามไปเก็บความประทับใจกัน

160923_Chachanat_Gift_007_6 ที่เที่ยวเชียงคาน เมื่อไปถึงแล้วต้องผ่านไปเยือนให้ครบ_pic1

.        โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นผลมาจากเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริกับอธิบดีกรมชลประทานในขณะนั้น ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ให้พิจารณาวางโครงการชลประทานลุ่มแม่น้ำเลย โดยพิจารณาวางโครงการเขื่อนเก็บน้ำน้ำเลย (บ้านหัวกะโปะ) เขื่อนเก็บกักน้ำน้ำทบ (บ้านโพนงาม) และเขื่อนเก็บกักน้ำน้ำลาย (บ้านภูบ่อบิด) เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในลุ่มน้ำเลยทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรพิจารณาสร้างฝายน้ำหรือเขื่อนทดน้ำตามความเหมาะสมในลำน้ำเลยตอนล่าง เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกผืนใหญ่สองฝั่งแม่น้ำเลย ในเขตอำเภอเชียงคานโดยระบายน้ำจากเขื่อนเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำเลยตอนบน มาเสริมปริมาณน้ำธรรมชาติที่ฝายทดน้ำหรือเขื่อนทดน้ำตอนล่าง จุดเด่นของบริเวณอ่างเก็บนน้ำน้ำเลยแห่งนี้คือ สามารถมองเห็นวิวของ “ภูหอ” ซึ่งจะอยู่ทางทิศเหนือของบรเวณอ่างเก็บน้ำ สามารถมองเห็นได้จากสันอ่างเก็บน้ำ และยังมีวิวของภูหลวง อยู่ด้านหลังอีกด้วย นอกจากชาวอำเภอภูหลวง และชาวจังหวัดเลย จะได้รับประโยชน์มากมายจากโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลยแห่งนี้เช่น น้ำอุปโภค-บริโภค การทำการเกษตร การแก้ปัญหาภัยแล้ง และยังสามารถเป็นแหล่งหาอาหารของชาวบ้านได้อีกด้วย เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมาชาติได้อีกด้วย

.      โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย เมื่อแล้วเสร็จจะมีขนาดความจุของน้ำ 35.29 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน 24,912 ไร่ ส่งด้วยระบบโน้มถ่วง โดยมีคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาว 31 กิโลเมตร และคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังส่งน้ำช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับพื้นที่เกษตรกรรมด้านท้ายน้ำของพื้นที่ชลประทานด้วยระบบสูบน้ำมีพื้นที่รับประโยชน์อีก 34,680 ไร่ และส่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในเขตสุขาภิบาลวังสะพุง และเทศบาลเมือง จังหวัดเลย ประมาณ 6.3 ล้านลูกบาศก์เมตร บริเวณอ่างเก็บน้ำน้ำเลยแห่งนี้ ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก กับวิวของน้ำในอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งวิวของภูหออีกด้วยและในอนาตคเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ของอำเภอภูหลวง และของจังหวัดเลยได้อย่างแน่นอน

cottagefirst
151110_CW_button_01
151106_CW_button_v2_02
151109_CW_button_04