160722_Bar

th

160722_CW_Firstbox_Pic


บ้านพัก

บ้านพักที่สวนชัชนาถนั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่มาพักอาศัย ได้สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติได้มากที่สุด ผนวกพร้อมด้วยความสะดวกสบายจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ

Ex_Mass_1


รายการและนิตยสาร

มาทำความรู้จักกับเรา ชัชนาถ วู้ดแลนด์
ผ่านรายการหรือนิตยสารต่าง ๆ
สำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ลองมาสัมผัสโดยตรง
แล้วจะได้รู้ว่า เรามีอะไรให้คุณมาสัมผัสมากกว่าที่เห็นภายนอก

160722_CW_Thidbox_Pic


ประวัติของเรา

ชาวบ้านแถบภูเรือ จังหวัดเลยมีวิธีทำไร่คล้ายๆกับคนอีสาน โดยทั่วไป คือไถพรวนด้วยรถไถ รอฝนตกจึงหยอดเมล็ดพันธุ์ แต่เผอิญที่ดินแถบนั้นเป็นเนินเขาเสียส่วนใหญ่ ไม่ราบเรียบเหมือนแหล่งเพาะปลูกที่อื่น

160725_CW_Fourthbox_Pic_2


แกลเลอรี่

เชื่อว่าคุณคงอยากเห็นว่า บรรยากาศของชัชนาถ วู้ดแลนด์ รีสอร์ทเป็นอย่างไร ที่นี่เราได้รวบรวมรูปภาพมาให้คุณได้รับชมแล้ว

151006_CW_Slide_06
151006_CW_Slide_04
160722_CW_Firstbox_Pic


บ้านพัก

บ้านพักที่สวนชัชนาถนั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่มาพักอาศัย ได้สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติได้มากที่สุด ผนวกพร้อมด้วยความสะดวกสบายจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ


รายการและนิตยสาร

มาทำความรู้จักกับเรา ชัชนาถ วู้ดแลนด์
ผ่านรายการหรือนิตยสารต่าง ๆ แล้วจะได้รู้ว่า
เรามีอะไรให้คุณมาสัมผัสมากกว่าที่เห็นภายนอก

Ex_Mass_1
160722_CW_Thidbox_Pic


ประวัติของเรา

ชาวบ้านแถบภูเรือ จังหวัดเลยมีวิธีทำไร่คล้ายๆกับคนอีสาน
โดยทั่วไป คือไถพรวนด้วยรถไถ รอฝนตกจึงหยอดเมล็ดพันธุ์
แต่เผอิญที่ดินแถบนั้นเป็นเนินเขาเสียส่วนใหญ่ ไม่ราบเรียบเหมือนแหล่งเพาะปลูกที่อื่น


แกลเลอรี่

เชื่อว่าคุณคงอยากเห็นว่า
บรรยากาศของชัชนาถ วู้ดแลนด์ รีสอร์ทเป็นอย่างไร
ที่นี่เราได้รวบรวมรูปภาพมาให้คุณได้รับชมแล้ว

160725_CW_Fourthbox_Pic_2
151006_CW_Slide_06
151006_CW_Slide_04